0913.292.294

Tag Archives: các loại giấy in ấn

Xu hướng sử dụng giấy kraft để làm bao bì

Để nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, nhiều chiến dịch khác nhau đã được thực hiện trên các quốc gia trên thế giới, kết hợp với đó chính là sự thay đổi trong từng doanh nghiệp hay cá nhân. Xu hướng sử dụng chất liệu giấy kraft vì thế cũng xuất hiện […]